| Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza | startuj z nami
                personalizuj   (?)  
przejdź do strony głównej miasta Chojnów
najbliższe wydarzenia
WAKACJE Z MOKSIR - LIPIEC i SIERPIEŃZapraszamy do zapoznania się z ofertą wakacyjną naszej placówki.miejsce: Dom Schrama
organizator:MOKSiR
start: 2014-06-30 o godz. 10:00
koniec: 2014-08-08 o godz. 12:00zobacz więcej...
2014-07-28 10:17Ważne komunikaty dla mieszkańców Chojnowa
Ostrzeżenie Nr 66 - burze z gradem Ostrzeżenie Nr 66 - burze z gradem
zobacz więcej...
2014-07-28 10:17MOKSiR Chojnów
WYBRZMIAŁA MUZYKA I MOTORY 27 lipca 2014 w Rynku pojawili się motocykliści z tworzącego się właśnie klubu PREDATORS CHOJNÓW. Była okazja do rozmów, prezentacji motorów, najmłodsi korzystali z darmowych przejażdżek. Na scenie zagościli ROK STARSI i NIEWINNI.
zobacz więcej...
2014-07-25 08:22Ważne komunikaty dla mieszkańców Chojnowa
Ostrzeżenie Nr 62 - burze z gradem Ostrzeżenie Nr 62 - burze z gradem
zobacz więcej...
2014-07-23 09:39Ważne komunikaty dla mieszkańców Chojnowa
Ostrzeżenie Nr 60 - burze z gradem Ostrzeżenie Nr 60 - burze z gradem
zobacz więcej...
2014-07-22 13:02Rada Miejska
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa w sierpniu 2014 r. Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa w sierpniu 2014 r.
zobacz więcej...
2014-07-21 14:26MOKSiR Chojnów
MOTOCYKLE I MUZYKA W RYNKU W najbliższą niedzielę, tj. 27 lipca zapraszamy na kolejną odsłonę Muzyki w Rynku. Od godziny 16.00 będzie można posłuchać zespołów: ROK STARSI i NIEWINNI oraz spotkać się z członkami klubu motocyklowego PREDATORS CHOJNÓW, którzy prezentować będą swe "szalejące rumaki" i opowiadać o idei tworzącego się klubu. Dla złaknionych znajdzie się catering, dla dzieci zjeżdżalnie i basen z kulami. Warto przyjść!
zobacz więcej...
2014-07-21 13:18Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO:
NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Nazwa i adres jednostki:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
ul. Kościuszki 30, 59-225 Chojnów

Wymiar zatrudnienia:
1 ETAT NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Umowa o pracę na czas określony – rok szkolny 2014/2015

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:
• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
• spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
• przestrzega podstawowych zasad moralnych.

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
• Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,
• Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
• Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela,
• Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela -wychowawcy świetlicy.

Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 ul Kościuszki 30 w Chojnowie dnia 30 lipca 2014r. do godz. 10.00.
2. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela – wychowawcy w świetlicy szkolnej”.
3. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
4. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu naboru, zostaną telefonicznie poinformowane.
5. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie BIP szkoły,
6. Dokumenty osób nie zakwalifikowanych na wyżej wymienionym stanowisko można odbierać do dnia 22 sierpnia 2014 r. (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone)
zobacz więcej...
2014-07-21 09:48Ważne komunikaty dla mieszkańców Chojnowa
Ostrzeżenie Nr 59 - silne burze z gradem Ostrzeżenie Nr 59 - silne burze z gradem
zobacz więcej...
2014-07-18 09:40Promocja
Inwestycje w mieście Z każdym dniem zmienia się krajobraz terenu Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego.
zobacz więcej...
2014-07-18 09:38Promocja
Praca, współpraca, partnerstwo Wspólnie z MBP, Stowarzyszenie przygotowało prezentacje z ubiegłorocznej wizyty przyjaciół z Niemiec i tegorocznej podróży stowarzyszenia do Francji.

zobacz więcej...
miasta partnerskie

ostatnie zdjęcia
ostatnie filmy
polecane zdjęcia
polecane filmy
serwis przygotowany przez MEDIART © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie w CMS | Polityka prywatności | Reklama
t: 0.0248789787292