login:     hasło:       
115. Zanieczyszczone powietrze
Witam.
Czy Urząd Miasta w Chojnowie zajmie się zanieczyszczeniem powietrza w naszym mieście? Czy można stworzyć jakiś numer telefonu,bądź e-maila na który można by dzwonić/pisać w tej sprawie?
Andrzej (2017-01-18 12:48)
Informuję, że w ramach posiadanych kompetencji tut. urząd sukcesywnie wprowadza urządzenia mające na celu poprawę powietrza w naszym mieście (wymiana kotłowni i termomodernizacja obiektów w miejskich jednostkach, modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na energooszczędne, montaż paneli solarnych i paneli fotowoltaicznych, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Chojnowa).
Na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://powietrze.gios.gov.pl) z najbliższych stacji pomiarowych w okolicach naszego miasta nie stwierdzono przekroczeń norm dopuszczalnych zanieczyszczeń.
Jednocześnie informuję, że przypadki zanieczyszczenia powietrza powodowane spalaniem odpadów w piecach należy zgłaszać na Policję oraz do tutejszego urzędu; osobiście lub telefonicznie: 76 8186 684 wew. 110, drogą e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu.
data aktualizacji: 2017-02-21 09:55
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie