login:     hasło:       
164. chodnik ul. Asnyka
Czy został wykonany już projekt chodnika przy ul.Asnyka ? na kiedy przewidywana jest jego realizacja?
anna (2017-11-27 13:50)
Informuję, że projekt przebudowy ul. Asnyka został wykonany. We wrześniu 2017 roku tutejszy Urząd złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o dofinansowanie wykonania przebudowy. Procedura przyznawania dotacji trwa. Przewiduje się realizację zadania w 2018 roku.
data aktualizacji: 2017-12-15 08:53
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie