login:     hasło:       
72. Drogi rowerowe
Dzień dobry Panie Janie.
Urząd Marszałkowski naszego województwa dostał do rozdzielenia ogromną dotację z UE na budowanie ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej. Moje pytanie brzmi więc, czy nasze miasto stara się o część tej dotacji?.
K (2016-04-25 23:21)
Informuję, że jest podpisane porozumienie w sprawie wspólnego przedsięwzięcia dot. przejęcia od PKP nieużytkowanych tras kolejowych na odcinku od Lwówka Śląskiego przez Złotoryję i Chojnów do Rokitek, z zamiarem przekształcenia ich na ścieżki rowerowe. Porozumienie obejmuje Gminę Zagrodno, Gminę wiejską Złotoryja, Gminę wiejską Chojnów i Gminę miejską Chojnów. Budowa ścieżek rowerowych na nieużytkowanych trasach może nastąpić dopiero po przejęciu od PKP wszystkich terenów po nieczynnej linii kolejowej. Miasto Chojnów w 2015 r przejęło już wszystkie tereny od PKP, ale pozostali partnerzy wspólnego projektu są w trakcie przejmowania gruntów. Po zakończeniu tej procedury będzie można wystąpić o dofinansowanie.
data aktualizacji: 2016-06-30 12:09
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie